nieuwsbrief mei 2020

Kijk altijd voor de meest recente corona adviezen op onze speciale corona-pagina

Dierenartsen wijzen erop dat vaccinaties, sterilisaties en castraties van huisdieren niet te lang kunnen worden uitgesteld, ook al gaan spoedgevallen nu voor in de praktijken. Uitstel betekent meer risico’s op uitbraak van dierziekten, én vooral in de lente: kans op ongewenste nesten.

Het niet vaccineren van huisdieren houdt een potentieel gevaar in op het uitbreken van dierziekten en daar zit nu helemaal niemand op te wachten. Ziekte van Weil als een zoönose (een ziekte die van dier op mens kan overgaan) dient te worden voorkomen.

Je kunt met vaccinaties bij volwassen dieren nog wel ietsje smokkelen (max. 3 maanden), maar bij konijnen, pups en kittens is dat een te groot risico. Konijnen lopen extra risico in het voorjaar op myxomatose, deze konijnenziekte wordt door insecten verspreid. En ook is het, vanwege de vruchtbaarheidspiek in het voorjaar, nú zaak castraties en sterilisaties te laten doorgaan, om ongewenste nestjes te voorkomen

Eenmaal per 5 jaar is 5 mei een officiële feestdag. Zo ook komende dinsdag 5 mei. Op die dag is de praktijk dus gesloten, maar wel telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.
U wordt ingeval van spoed doorverwezen naar de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden Nederland.


Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.


Praktijk

Diergeneeskundig Centrum Doorn
Kampweg 42
3941HJ Doorn
0343-414582


AFSPRAAK MAKEN

Consult en behandeling geschiedt dagelijks op afspraak. Bel daarom tijdig met onze balie-assistente om tijd te reserveren voor uw huisdier.