Anaesthesie

Anaesthesie wordt ook wel narcose genoemd, algehele verdoving of “in slaap brengen”.

Anaesthesie is uiteraard nodig om een chirurgische ingreep te kunnen uitvoeren.

Voor verschillende ingrepen zijn afhankelijk van de grote en de ernst van de operatie een aantal mogelijkheden voor de verdoving van uw huisdier.

Dit kan varieren van een licht “roesje” tot een algehele narcose. Wij maken uit deze verschillende narcose-mogelijkheden voor uw huisdier zoveel mogelijk gebruik van de voor die ingreep minst belastende verdoving.

Net als in de geneeskunde voor mensen, zijn de anesthesie middelen in de diergeneeskunde zeer veilig. De risico’s van anesthesie bij een gezond dier zijn dan ook niet zo groot. Als een dier echter niet helemaal gezond is, kunnen er complicaties optreden tijdens of na de anesthesie. Om het risico op complicaties minimaal te houden is het noodzakelijk om de gezondheidstoestand van uw huisdier vooraf grondig te onderzoeken.

Voorafgaande aan de anesthesie doet de dierenarts een lichamelijk onderzoek en bekijkt de ziektegeschiedenis van uw dier. Dit geeft ons veel informatie over de gezondheid van uw huisdier, maar het is vrijwel onmogelijk om deze echt goed in te schatten zonder aanvullend onderzoek.

Wij adviseren dan ook om van uw dier voor de geplande ingreep een bloedmonster te laten onderzoeken. Dit heet een pre-anaesthetisch bloedonderzoek. Meer informatie hierover vindt u hier.

Met de uitslag van dit onderzoek is de narcose van uw dier nog veiliger.

Na de narcose volgt nog het uitslapen. Ook dit wordt uiteraard zorgvuldig in de gaten gehouden. Regelmatig wordt de lichaams-temperatuur opgenomen en worden de reflexen gecontroleerd. Indien nodig wordt ook een keer extra naar hart en longen geluisterd.

Bij veel aneasthesiën is het mogelijk na de ingreep een tegen-injectie te geven waardoor uw huisdier sneller wakker wordt. Dit voorkomt al te sterke afkoeling na de ingreep en de belasting van het anaesthesiemiddel op het hart is minder groot.


Openingstijden

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.


Praktijk

Diergeneeskundig Centrum Doorn
Kampweg 42
3941HJ Doorn
0343-414582


AFSPRAAK MAKEN

Consult en behandeling geschiedt dagelijks op afspraak. Bel daarom tijdig met onze balie-assistente om tijd te reserveren voor uw huisdier.